Từ khóa " google display network "

lambanner-google-display-network
Nov 12

7 tùy chọn cần thiết khi bạn chạy chiến dịch banner quảng cáo trên mạng hiển thị Google

Kiến thức - thủ thuật khác

Khá nhiều nhà quảng cáo mà mình biết không chú ý tới hình thức chạy quảng cáo trên mạng hiển thị Google. Họ tốn khá nhiều tiền vào quảng cáo Facebook, quảng cáo từ khóa nhưng lại né tránh, hoặc không biết tới quảng cáo Google Display Network (mạng hiển thị Google). Đây là 1 thiếu […]

Xem thêm