Kích thước ảnh bìa youtube chuẩn 2020
Dec 29

Kích thước ảnh bìa Youtube chuẩn trong năm 2020 ?

Blog

Youtube đang là mạng xã hội chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài các tính năng chia sẻ video, Youtube còn cho phép tùy biến thay đổi giao diện bao gồm ảnh đại diện video, ảnh bìa (cover). Các hình ảnh trên các mạng xả hội cũng giống như bìa […]

Xem thêm