Từ khóa " quảng cáo xoay vòng là gì "

Th8 03

Quảng cáo xoay vòng trên Facebook (Carousel Ads) : Những gì cần biết ?

Kiến thức - thủ thuật khác

Vào năm 2014, Facebook đã giới thiệu một tính năng mới cho phép các doanh nghiệp có thể quảng cáo sản phẩm của họ theo cách sáng tạo hơn : Quảng cáo xoay vòng (Carousel Ads) Từ thời điểm đó, nhờ không gian quảng cáo được mở rộng hơn, các tiếp thị có thêm chỗ tăng khả năng sáng tạo cũng như hiển thị […]

Xem thêm