Từ khóa " size banner google "

kích thước banner quảng cáo Google 2021
Th4 09

Top kích thước banner quảng cáo phổ biến trên website mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao 2021

Kiến thức - thủ thuật khác

Khi bạn muốn chạy 1 chiến dịch quảng cáo hiển thị banner Google, kích thước rất quan trọng ! Khi bạn đang chi tiền vào quảng cáo của Google, bạn cần biết những kích thước banner phổ biến nhất, thu hút nhiều lượt click chuột nhất ! Quảng cáo hiển thị là những hình ảnh hiển thị trên website, […]

Xem thêm