Từ khóa " thiết kế banner html 5 "

lambanner-banner-html-5-vs-gif
Th7 08

Banner động : Nên chọn công nghệ banner HTML 5 hay Gif ?

Blog

Như chúng ta đã biết, toàn bộ quá trình lập kế hoạch, thiết kế và theo dõi một chiến dịch banner quảng cáo thực sự là một vấn đề lớn. Tất cả các nhà tiếp thị hay quảng cáo online đều biết điều đó. Có được 1 quảng cáo hình ảnh chất lượng và đạt […]

Xem thêm