Từ khóa " website one-page "

Th5 12

Một số mẫu website one-page (website 1 trang) đẹp và chuyên nghiệp đáng tham khảo

Kiến thức - thủ thuật khác , Thiết kế web

Khi thiết kế website, chúng ta thường tuân thủ theo một cấu trúc cố định bao gồm trang chủ, trang liên hệ, trang giới thiệu, trang sản phẩm, trang đặt hàng v.v… Nhưng không phải tất cả các trang web đều phải theo cấu trúc này. Trên thực tế, nhiều người thiết kế website one-page, […]

Xem thêm