Th9 09

2 quy tắc chung để có 1 banner quảng cáo tốt

Blog

Theo bạn thì điều gì làm nên 1 banner quảng cáo tốt ? Màu sắc, thiết kế, hay hình ảnh trên banner ? Thật tình thì, có 2 nguyên tắc chung cơ bản mà bạn tuyệt đối nên tuân theo nếu thật sự muốn banner quảng cáo của mình thu hút được khách hàng ! […]

Xem thêm