Danh mục bài viết về "Kiến thức – thủ thuật khác"

Hướng dẫn thiết kế tài liệu thương hiệu (Brand Guideline) chi tiết
Th10 02

Hướng dẫn thiết kế tài liệu thương hiệu (Brand Guideline) chi tiết nhất !

Kiến thức - thủ thuật khác

Tính nhất quán của nhận diện thương hiệu là chìa khóa trong lĩnh vực marketing và bán hàng Hãy nghĩ mà xem, nếu đứng cương vị khách hàng, bạn sẽ đặt niềm tin vào một thương hiệu nhận diện thống nhất hay một thương hiệu hỗn tạp, có logo, banner, và card visit với thiết […]

Xem thêm